Menu

Rodzaje programatorów czasowych

Prąd od dziesięcioleci jest nieodłącznym elementem naszego życia. Mnogość urządzeń zasilanych elektrycznie od żarówek po komputery powinna zachęcić nas do oszczędzania energii. Jednym ze skutecznych sposobów jest używanie programatorów czasowych w gospodarstwie domowym.

Programator czasowy jest urządzeniem  włączającym i wyłączającym podpięte do niego sprzęty domowe o określonym czasie. Powodem stosowania programatorów są najczęściej wysokie rachunki za prąd i idąca za tym chęć zaprogramowania urządzeń w taki sposób, aby nie działały w czasie, gdy nie ma nas w domu.

Programatory charakteryzujemy ze względu na różne czynniki:

 • Czas działania programatora zależny jest od jego oprogramowania, wskazuje się:
  • tygodniowe (siedmiodniowe);
  • dobowe.
 • W związku z mechanizmem, na podstawie którego programator, wyróżniamy:
  • cyfrowe (elektroniczne), czyli posiadające wyświetlacz LCD, bardziej dokładne;
  • mechaniczne (analogowe) – proste programatory bez wyświetlacza, mniej dokładne aniżeli elektroniczne.
 • Uwzględniając sposób montażu, wskazuje się:
  • wtykowe – wkładane do gniazdka elektrycznego;
  • do montażu na szynie DIN -  czyli standardowej metalowej szynie wykorzystywaniem do montażu modułowej aparatury elektrycznej.
 • Ze względu na posiadanie akumulatora:
  • zawierające akumulator – praca programatora zostaje utrzymana także po wyłączeniu prądu;
  • bez akumulatora – najczęściej mechaniczne, „pamiętające” ustawienia sprzed wyłączenia zasilania.

Na jakie parametry dodatkowo należy zwrócić uwagę przy wyborze programatora?

 • Moc obciążenia – czyli jakie urządzenia (o jakiej mocy) można podłączyć pod programator – jest to jeden z najistotniejszych czynników przy wyborze sprzętu.
 • Dokładność – najdokładniejsze są programatory cyfrowe, jednakże dokładność programatorów mechanicznych może się różnić od ustawionego czasu o około 5-25 minut.
 • Posiadanie dodatkowych funkcjonalności – np. diody informującej o podłączeniu do sieci, symulatory świtu (stopniowe rozjaśnianie światła).

/zobacz: Jak zaoszczędzić prąd za pomocą programatora czasowego?/

 • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Targowa 12/22
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru