Menu

Lista osób działających i represjonowanych w latach 80-tych -Dane z zasobów IPN

Grupy działaczy wzięte pod uwagę w zestawieniach

- internowani

- skazani i więzieni

- aresztowani

- aktywni działacze podziemnych struktur „Solidarności” w latach 80. XX w. (kolporterzy)

- osadzeni w wojskowych obozach specjalnych

Alfabetyczny wykaz dzialaczy opozycji związanych z METRON-em

Berak Marek – działacz tzw.  opozycji przedsierpniowej 1975-1980, aresztowany

Berent Roman – aresztowany, skazany, w więzieniu, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Brzeska Krystyna – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Burak Paweł – działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Czubak Piotr – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Dumowski Zdzisław – działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Eichhorst Roman – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Gołaszewski Czesław – działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Grygiel Krzysztof, ur. 1957 r. – internowany, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Henning Roman – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Jaskuła-Kowalska Barbara – współorganizator biblioteki „Solidarności”, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Leżańska Gabriela – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w. 

Lipiejko Grażyna – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Madrak Kazimierz Andrzej, ur. 1953 r. - internowany

Mueller Ryszard Stanisław, ur. 1954 r. – internowany, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Olszewski Tadeusz, ur. 1955 r. – internowany, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Pabianek Wiesław – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Pawlus Adam – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Podlewski Jan – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Rafalska Janina – biblioteka „Solidarności”, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Rojko Zbigniew – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Różański Lech Kazimierz, ur. 1955 r. – internowany, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Rybicki Stefan – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Rybicki Zbigniew – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Rygielska Marianna, ur. 6 IX 1949 w Krobi k. Torunia – aresztowana, skazana, w więzieniu, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Rzeczewski Ryszard – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Skierkowska Urszula – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Słupska Grażyna, ur. 9 XI 1946 w Lipnie – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Szandrach Adam – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Szczepański Józef – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Szewczyk (Zawadzka) Hanna – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Szulc Krystyna – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Świderek Eugeniusz, ur. 1946 r. – internowany, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Trombala Andrzej, ur. 1951 r. – internowany, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Turostowska Aleksandra – działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Wierzejewska Danuta – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Winiarski Piotr – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Wiśniewski Jerzy, ur. 21 VII 1951 w Nieszawie – internowany gdy pracował w Elanie!

Wojciechowski Henryk – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

Zagubień Kazimierz – kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w., działacz podziemnej „S” tzw. „grupy metronowskiej”

Żłobecki Andrzej, ur. 1944 r. – internowany, kolportaż „bibuły” na terenie zakładu w latach 80. XX w.

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru