Menu

2019-01-23 Pisma otrzymane w trakcie spotkania u Wojewody

2017-05-11 Pismo Wojewody do Ministra Kowalczyka

Krótki opis przyczyn problemów METRON,ze wskazaniem na podwyżkę opłat jak praprzyczyny trudności finansowych oraz wypowiedzenia umowy jako braku możliwości sanacji sytuacji wraz z dwoma wariantami postępowania.

upload/file/Historia_prywatyzacji_-Rok_2019/Rok_2019/2019-01-23_Pisma_otrzymane_w_trakcie_spotkania_u_Wojewody/11.05.2017_pismo_wojeowdy_do_Ministra_Kowalczyka.pdf

2017-06-28 Pismo Wojewody do MR

"Sprecyzowane" stanowisko Wojewody w sprawie reaktywacji METRON-u.

 • potwierdzenie że złożenie apelacji było na korzyść prac koncepcyjnych
 • uprawomocnienie się wyroku skutkowałoby przerwaniem produkcji i zwolnieniem pracowników, utratą zamóień i i klientów
 • scenariusz został przygotowany przez Pawła Bukowskiego w konsultacji z 
  • MR i Departament Skarbu Państwa KPRM (Dyr. Piłat, Izdebski i naczelnik Machowicz-Jaworska)
  • Przezesem METRON Leszek Pilarski
 • Jako szansa wskazane jest SPV
 • Najważniejsza czynność to zlecenie niezależnemu podmiotowi opracowania BP oraz wykonania due diligence METRON i CI oraz analizę obecnej sytuacji ze wskazaniem wzajemnych relacji pomiędzy nową spoółką SPV a tymi podmiotami
 • W dalszym etapie:
  • nowa społka SPV, lub
  • istniejąca spółka, kontrolowana przez ARP SA, lub
  • sama ARP
 • Wykonanie opracowania zlecone przez ARP 
 • Podkreślenie siły marki i determinacji załogi
 • Wskazanie na to że od początku prywatyzacji METRON był wpędzany w szereg trudności
 • upload/file/Historia_prywatyzacji_-Rok_2019/Rok_2019/2019-01-23_Pisma_otrzymane_w_trakcie_spotkania_u_Wojewody/28.06.2017_pismo_wojewody_do_MR.pdf
pdf2018-01-23_tzw._zastrzezenia_do_biznesplanu_z_KPRM.pdf

2019-01-15 Pismo z ARP do MPiT i WOjewody

1.       Pismo jest skierowane do MPiT oraz Wojewody

2.       W związku z procesem analizy projektu potencjalnego zaangazowania ARP chce poinformować o zidentyfikowanych kwestiach:

a.       Spółka METRON kontynuowała tradycję i działalność firmy założonej w 1920 roku

b.       W latach 90-tych Spółka była największym producentem wodomierzy w kraju (udział w rynku ok 70%) i jedną z największych tego rodzaju w Europie.

c.       Zajmowała dominującą pozycję aż do prywatyzacji pracowniczej

d.       Po 2001 roku splot niekorzystnych decyzji o okoliczności doprowadził do

   i.      Utraty pozycji rynkowej

   ii.      Nietransparentnej rozbudowy sieci spółek powiązanych!!! NIEPRAWDA

   iii.      Istotnego zagrożenia stabilności operacyjnej i finansowej

e.       W chwili obecnej Spółka nie prowadzi dzialalności produkcyjnej a jej zadłużenie oscyluje na poziomie 150 mln zł skad ta kwota???

f.        Dodatkowo spółka stała się stroną w sporze  ze Skarbem Państwa o bezumowne korzystanie z majątku pp i jego wydanie  -spółka została pozwana bezpodstawnie przez SP za jokoby bezumowne korzystanie.Od 2008 roku spółka wielokrotnie proóbowała wydać majatek Skarbowi Państwa czego ten odmawial

g.       Niezależnie od obecnej sytuacji Społka osiągnęła znacząca pozycję na rynku aparatury pomiarowej, kreując rozpoznawalny znak towarowy METRON oraz tworząc liczne unikalne rozwiązania i patenty

h.       Biorąc to pod uwagę ARP jest skłonny przeanalizować możliwość potencjalnego zaangażowania się jednak skomplikowana i nie transparentna sytuacja spółki wymaga aby w pierwszej kolejności zostały spełnione poniższe warunki brzegowe

i.         ARP jest gotowy podjąć stosowne rozmowy w przypadku zniszczenia się tych warunków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019 roku

upload/file/Historia_prywatyzacji_-Rok_2019/Rok_2019/2019-01-23_Pisma_otrzymane_w_trakcie_spotkania_u_Wojewody/15.01.2019_pismo_z_ARP.pdf

 • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru