Menu

Podniesienie oplat legalizacyjnych

1.W sierpniu 2001 r. (8 miesięcy po prywatyzacji) Ministerstwo Finansów podniosło o 300 % tzw. opłaty legalizacyjne od wodomierzy. Opłata legalizacyjna to quasi podatek uiszczany od każdej sztuki wodomierza do Skarbu Państwa. Spółka była zobowiązana ponosić te opłaty – inaczej nie mogła wprowadzić wodomierzy do obrotu.

2.Pierwszy rok po prywatyzacji był najlepszym pod względem obrotów w historii firmy. odniesienie opłat legalizacyjnych spowodowało niestety szkodę po stronie spółki rzędu co najmniej 50 mln zł według stanu na 2006 r. W olbrzymim uproszczeniu – by zrekompensować tak nagły i wysoki wzrost kosztów, spółka musiałaby zwolnić już w pierwszym roku ok. 40% pracowników (co oczywiście było niewykonalne z racji wiążącej umowy prywatyzacyjnej).

3.Zmiana stawki była niespodziewana i nie dotoczyła konkurencji zagranicznej, a przede wszystkim zmiana nie była ekonomicznie uzasadniona ponieważ w 2004 r. doszło ponownie do zmiany stawki poprzez jej obniżenie, do czego przyczyniła się spółka wraz z innymi producentami krajowymi. W efekcie stawka została ukształtowana na poziomie niższym niż wynosiła przed zmianą.

4.Wzrost opłat legalizacyjnych uderzył w całą branżę produkującą w Polsce, jednakże Metron jako największa firma i największy platnik tych oplat do budżetu Państwa odzcuł to najsilniej- oplata ta stanowila ok 50 % kosztu wytworzenia wodomierza.

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru