Menu

Nowe metody wytwarzania

Nowe metody wytwarzania

Firma uznała,  że nowe metody wytwarzania są istotnym źródłem możliwych do uzyskania korzyści. Dzięki postępowi technologicznemu rozpoczęto przetwarzanie tworzyw sztucznych i wprowadzanie ich jako elementów produkowanych wyrobów; zaczęto kształtować części i półwyroby metodą kucia matrycowego stopów miedzi i aluminium, zastosowano rozwiązania automatyczne do obróbki części seryjnych, rozwinięto także obróbkę powierzchniową, m. in. elektropolerowanie, pasywowanie,  pokrycia galwaniczne i malarskie. Wszystkie te zabiegi podniosły wydajność pracy, obniżając jednocześnie pracochłonność wyrobów. Władze przedsiębiorstwa powołały w 1963 roku dział postępu technicznego, do jego zadań należało planowanie postępu techniczno-organizacyjnego, koordynacja działań, współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi, opiniowanie i finansowanie prac rozwojowych, zabezpieczenie niezbędnych materiałów informacyjnych. Można dostrzec w tych działaniach dalekowzroczność działań firmy, która nie skupiała się tylko na ilościowym aspekcie produkcji, ale także tworzyła możliwości rozwoju poparte wiedzą naukowo-techniczną.

Ekonomia w przedsiębiorstwie

W roku 1965 zorganizowano służbę ekonomiczną zajmującą się analizą gospodarczej działalności firmy, opieraniem istotnych decyzji gospodarczych o zasady rachunku ekonomicznego, a także sporządzaniem wniosków o ustalanie cen. Przekazywanie danych ekonomicznych dyrekcji przedsiębiorstwa skutkowało tym, że (dla roku 1970) ceny wszystkich wyrobów pokrywały koszty produkcji i zapewniały osiąganie zysku. Normatywny rachunek kosztów stosowany przez dział finansowo-księgowy ułatwiał ekonomiczne zarządzanie kosztami fabryki. W przedsiębiorstwie powstało w 1965 roku Zakładowe Koło Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zajmujące się analizą przedsięwzięć techniczno-ekonomicznych firmy czy badaniem ekonomicznej efektywności działalności eksportowej. Koło dostosowywało swoją działalność do panującej sytuacji ekonomicznej. Współpraca ekonomistów z technikami i inżynierami przynosiła wymierne wyniki gospodarcze. 

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru