Menu

Rozwój zawodowy pracowników

Rozwój zawodowy pracowników

O wysokiej pozycji przedsiębiorstwa świadczył fakt, iż jego szeregi zasilali wieloletni, zaangażowani pracownicy, niektórzy pracujący jeszcze w czasach przedwojennych. Pracownicy mieli istotny wkład w uruchomienie zakładu po wyzwoleniu spod okupacji. Firma dbała o rozwój pracowniczy, zatrudniając przyszłych inżynierów, pomagając w uzyskaniu dyplomu mistrza, świadectwa czeladniczego, czy ukończeniu szkoły zawodowej. Przedsiębiorstwo dbało o rozwój pracowniczy zarówno organizując szkolenia w odpowiednich do tego ośrodkach, jak i na miejscach pracy; szkolono również uczniów, aby ich kwalifikacje odpowiadały potrzebom fabryki. Prowadzono współpracę z toruńskimi szkołami zawodowymi oraz krajowymi wyższymi uczelniami poprzez fundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów. W przedsiębiorstwie wprowadzono dobre praktyki dotyczące pracowników, tj. informowanie nowych pracowników o warunkach pracy, instrukcje i pomoc w zakresie BHP, organizacja spotkań nowych pracowników z dyrekcją, żegnanie pracownika odchodzącego na emeryturę, utrzymywanie więzi z byłymi pracownikami. 

Związek zawodowy pracowników

Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej pracownicy zaangażowali się w odbudowanie i ponowne uruchomienie zakładu. Związki zawodowe zajmowały się m.in. zaopatrzeniem pracowników w żywność i odzież. Zachęcano pracowników do zwiększenia wydajności pracy, obniżania kosztów produkcji, rozwijania inicjatyw oddolnych. Organizowano współzawodnictwo między pracownikami. Wspomagano podnoszenie kwalifikacji, troszczono się o BHP i warunki socjalne. Ponadto związki zawodowe dbały o podział funduszu płac, sprawiedliwy rozdział premii, zabiegały o rozwój kultury i wypoczynku. Umocniła się rola związków zawodowych jako rzecznika przestrzegania praw pracowniczych. Pracownicy zrzeszeni w związku podejmowali różnorodne aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Związki zawodowe dbały o to, by pracownicy mieli zapewnioną możliwość regeneracji sił w sanatoriach, podczas wyjazdów leczniczych i wypoczynkowych – dużym powodzeniem cieszyły się wyjazdy rodzinne. Popularyzowany ruch krajobrazowo-turystyczny pozwalał na zwiedzanie najpiękniejszych polskich miast. Firma w dbałości o komfort pracowników zorganizowała dla ich dzieci ośrodek kolonijny, a także dwa razy w roku miały miejsce imprezy dla dzieci pracowników. Wraz ze zwiększeniem powierzchni zakładu stworzono stołówkę dla pracowników, co podniosło istotnie komfort ich pracy. Do współzarządzania przedsiębiorstwem powołano samorząd robotniczy, zajmujący się nadzorem i kontrolą, ustalaniem kierunków rozwoju i usprawnianiem działalności firmy. 

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru