Menu

Miejsce wbudowania wodomierzy mieszkaniowych.

• Miejsce wbudowania wodomierza w mieszkaniu powinno być suche, łatwo dostępne dla

montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz wygodne do odczytu jego wskazań.

• Wodomierze mieszkaniowe zaleca się montować w szybach instalacyjnych (w

łazienkach, WC lub kuchniach), dopuszcza się instalowanie wodomierzy w miejscu

zamykanym, jeżeli po jego otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła będzie mógł być

odczytany bez utrudnień.

• Miejsce wbudowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być

zabezpieczone przed możliwością ingerencji osób niepowołanych.

• Wodomierze mieszkaniowe nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje

pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska

zewnętrznego.

• Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższaniż 4°C i nie

większa od 50°C, za ś wilgotność względna powietrza do 80%.

 

 

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru