Menu

Wymagania ogólne dotyczące instalacji wodociągowej z wodomierzem.

Dla prawidłowej pracy wodomierza powinny być zachowane, co najmniej następująceogólne wymagania instalacyjne:

• Wodomierz w miejscu wbudowania powinien być zabezpieczony przed możliwością uszkodzenia mechanicznego oraz nie może być narażony na wstrząsy lub wibracjewzbudzane pracującymi w sąsiedztwie urządzeniami.

• Wodomierz nie powinien być narażony na nadmierne naprężenia spowodowane przezinstalację wodociągową lub jej wyposażenie, (jeżeli jest to konieczne należy zainstalowaćgo na cokole lub w uchwycie - konsoli do wodomierza).

• Wodomierz nie może być wbudowany w przewodach instalacyjnych ciepłej wody użytkowej, w której występuje cyrkulacja wody – Norma PN-98/B-01706 pkt. 2.2.2.

• Wodomierz powinien być zabezpieczony przed zbyt wysoką temperaturą wody iotaczającego powietrza, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, zalaniem wodyQmax (qs), zanieczyszczeniami i zewnętrznym oddziaływaniem środowiska korozyjnego.

• Przewody wodociągowe przed i za wodomierzem powinny być tak zamocowane, aby żadna część instalacji nie mogła przemieścić się pod naporem wody lub podczas prac montażowych.

• Ukształtowanie przewodów instalacji wodociągowej oraz zastosowanie odpowiednichelementów armatury powinno zabezpieczyć wodomierz przed niesprzyjającymiwarunkami hydraulicznymi (tj. brakiem wody w instalacji, kawitacją, gwałtownymfalowaniem i uderzeniami dynamicznymi wody, itd.).

• Wszystkie rodzaje połączeń należy wykonać starannie a uszczelki powinny byćzakładane współosiowo względem przewodu.

  • Newsletter

METRON

Fabryka Zintegrowanych Systemów
Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

87-100 Toruń, ul. Bydgoska 108/110

adres do korespondencji:

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 50 (I p.)
tel. (0-56) 639-26-16
e-mail: office@metron.torun.pl

NIP 879-00-18-279

Masz pytania? Napisz do nas

X
plenru