list wprowadzający   |   certyfikaty  |   polityka jakości   |   polityka środowiskowa

 

Szanowni Państwo,

Zalążkiem dzisiejszej firmy było powstanie w 1920 roku toruńskiego "Gazomierza". Przez 85 lat istnienia METRON Fabryki Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń zmieniały się nazwy i Zarząd Fabryki, jednak niezmienna pozostaje tendencja do dynamicznego rozwoju firmy. Modernizacja fabryki, wdrażanie i stosowanie nowych technologii, konsekwentna rozbudowa i modernizacja, wzrost świadomości i doświadczenia pracowników owocuje coraz większym udziałem na rynku krajowym i zagranicznym.

Firma to ludzie, to suma ich wiedzy i doświadczeń, to ludzkie pasje, zaangażowanie i entuzjazm. Firma to ludzka potrzeba nieustannego rozwoju i poszukiwań, to świadomość współodpowiedzialności za jakość i pewność. Firma to dobrze zorganizowany zespół ludzi świadomych swojej wartości.

W procesie technologicznym, na każdym jego etapie stosujemy nowoczesne linie technologiczne i urządzenia zapewniające powtarzalność, precyzję oraz zgodność z międzynarodowymi normami technicznymi. Nowym i unowocześnionym technologiom towarzyszą zmiany organizacji pracy i metod zarządzania. Wzrost produkcji, zmiana sposobu funkcjonowania na rynkach, wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001, światowe standardy techniczne produktów, kompleksowość oferty, to efekt stylu i kultury pracy.
My potrafimy spełnić Wasze oczekiwania.

Świadomi zagrożeń dla środowiska ze strony przemysłu wprowadziliśmy specjalną linię technologiczną recycling'u oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Efektem tego działania jest przetwarzanie zużytych części wodomierzy i ich neutralizacja - zgodnie z filozofią ochrony środowiska, ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz metali kolorowych, oszczędzanie wartościowych surowców. Z racjonalnym gospodarowaniem ograniczonymi zasobami naturalnymi wiąże się kondycja naszej błękitnej planety. Dzięki oferowanemu przez nas ZINTEGROWANEMU SYSTEMOWI ZARZĄDZANIA MEDIAMI, wszyscy mogą wydatnie przyczynić się do utrzymania ekosystemu w równowadze ku wdzięczności przyszłych, jak i teraz żyjących pokoleń.

list wprowadzający   |   certyfikaty  |   polityka jakości   |   polityka środowiskowa